Scriptie: Mark Barrois. Stemmingmakerij. Een onderzoek naar de wisselwerking tussen de lokale referendumpraktijk en de nationale referendumdiscussie in de jaren zeventig

Scriptie: Mark Barrois. Stemmingmakerij. Een onderzoek naar de wisselwerking tussen de lokale referendumpraktijk en de nationale referendumdiscussie in de jaren zeventig

Scriptie: Mark Barrois. Stemmingmakerij. Een onderzoek naar de wisselwerking tussen de lokale referendumpraktijk en de nationale referendumdiscussie in de jaren zeventig

1 reactie op Scriptie: Mark Barrois. Stemmingmakerij. Een onderzoek naar de wisselwerking tussen de lokale referendumpraktijk en de nationale referendumdiscussie in de jaren zeventig

EERST DE LONGREAD LEZEN? DEZE VIND JE HIER.

In deze masterscriptie wordt de wisselwerking tussen de lokale referendumpraktijk en de nationale referendumdiscussie onderzocht. Daarbij worden twee argumenten in de referendumdiscussie getraceerd: ten eerste de relatie tussen het houden van referenda en de bevordering van de burgerparticipatie, en ten tweede de relatie tussen referenda en de representatieve democratie. Vervolgens wordt gekeken hoe beide argumenten op lokaal niveau werden geuit, hoe deze naar politiek Den Haag werden gekaatst en welk antwoord daar vanuit het Binnenhof op kwam. Op die manier wordt bekeken of de lokale referendumpraktijk een stimulerende of juist een remmende werking had op het al dan niet invoeren van het nationale referendum.

About the author:

1 Comment

Back to Top