Publicaties

  • Scriptie: Fiore Schuthof. Empty Promises in Post-Apartheid South Africa. The inability of the labor and tenure legislation to protect South African farmwomen.

    EERST DE LONGREAD LEZEN? DEZE VIND JE HIER.   Onder de Apartheid hadden vrouwelijke landarbeiders te maken met stelselmatige onderdrukking. Nelson Mandela was de voornaamste voorvechter in de strijd voor rechtsbescherming voor deze groep. Na de democratische verkiezingen in 1994 werd Mandela verkozen tot president van het land – en werden de rechten van werknemers…

Back to Top