Samenwerking met Tijdschrift voor Geschiedenis

Samenwerking met Tijdschrift voor Geschiedenis

Sinds 2017 bieden Jonge Historici en Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) samen de mogelijkheid om in TvG artikelen te publiceren, volgens wetenschappelijke standaarden door een proces van peer review gegaan. Wij selecteren, reviewen en redigeren de artikelen; TvG publiceert ze in de vier keer per jaar verschijnende nummers. Om dit proces goed te laten verlopen zit onze redacteur Eva Supèr namens Jonge Historici in de redactie van TvG.

Voor de artikelen hanteren we de gebruikelijke kwaliteitseisen van TvG. Hierbij onderscheiden we ons echter doordat we jonge historici met geen of weinig ervaring met academisch publiceren meer begeleiding bieden bij het toewerken naar zo’n artikel dan gewoonlijk mogelijk is. We laten je zo het beste uit je stukken halen. Want dat is waar Jonge Historici om draait: jonge historici een podium geven. Nu kan dat ook in de vorm van wetenschappelijk gereviewde onderzoeksartikelen.

We accepteren artikelen van studenten, pas afgestudeerden en (beginnend) promovendi. De stukken hebben een omvang van circa 8.000 woorden en kunnen alle tijdsperiodes en regio’s beslaan. Voorts dienen de artikelen gebaseerd te zijn op origineel bronnenonderzoek en mogen zij niet eerder ergens anders gepubliceerd zijn.

Heb je een idee? Stuur dan een voorstel/samenvatting van je onderzoek/artikel (circa 500 woorden) en je persoonlijke gegevens naar uitgeverij@jongehistorici.nl.

 

Back to Top