Bundel: Criteria van waarde in de geschiedbeoefening

In 2016 organiseerde het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) de debatreeks Criteria van Waarde, over de vraag wat voor historici de waarde is van bronnen, objecten of erfgoedstukken. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten schreven zeven jonge historici – onderzoekers, archivarissen, studenten, docenten en conservatoren – een essay  over wat waarde in hun vakgebied betekent. Naast […]

Bundel: Vijandbeelden door de eeuwen heen

Ongeveer een half jaar geleden verscheen Historische debuten, de eerste bundel van Uitgeverij Jonge Historici. De bundel was een verzameling korte papers die verschillende tijden en plaatsen besloegen maar tegelijk een overkoepelend thema gemeen hadden. Met deze diachrone benadering konden we onze missie – jonge historici een podium bieden – zowel uitbreiden als toespitsen. Aan […]

Bundel: Maarten Aleva, François Carons kijk op Japan in het begin van de zeventiende eeuw. Hoe Europa kennis maakte met een eiland aan de andere kant van de wereld (Entree)

Is Japan een eiland? Dit was een legitieme vraag voor mensen in het Europa van de zeventiende eeuw. Met deze vraag werden Europeanen dan ook geconfronteerd als zij begonnen te lezen in Beschrijvinghe van het machtigh conincrijcke Japan van François Caron (1600-1673), dat voor het eerst in 1645 in druk verscheen.(1) Het is een karakteristieke […]

Bundel: Romy Beck, Deugdzame burgers in de bataafse republiek Een onderzoek naar de verbetering van zedelijk burgerschap middels het nationale verleden (Entree)

Wie kent ze niet, Willem van Oranje, Johan van Oldenbarnevelt, Kenau Simonsdochter Hasselaar, Piet Hein en Michiel de Ruyter? Stuk voor stuk kenmerkende historische figuren binnen de Nederlandse cultuur. Ze verschijnen in musea, boeken, televisieseries en bioscoopfilms, maar hoe hebben deze historische personages zo’n belangrijke rol gekregen in de Nederlandse cultuur en nationale geschiedenis? Aan […]

Bundel: Wiebe Hommes, Het mensenrechtenproject. De weg naar een politiek universalisme (Entree)

Universalisme! Maar wiens? ‘Throughout many centuries of political struggle to bring about human unity, the climax has now been reached’, aldus sprak de afgezant van Ecuador tegenover de Verenigde Naties (VN) na het aannemen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Mensenrechten zouden, als universele waarden, de brug kunnen gaan vormen […]

Bundel: Anna Silvius, Partij in progressie. De radicalisering binnen de PvdA begin jaren zeventig (Entree)

Eind jaren zestig kwam er een nieuwe, radicalere generatie op binnen de Partij van de Arbeid (PvdA): Nieuw Links. Een groep leden die erg ontevreden was met de parlementaire democratie en het functioneren van de PvdA als socialistische partij. Dit was de eerste keer in de Nederlandse politieke geschiedenis dat een groep (radicalere) jongeren opkwam […]

Redactioneel: Lancering bundel

Geachte lezer, De tijden veranderen, zo ook binnen Jonge Historici en haar uitgeverij. Na een rustigere periode heeft de uitgeverij het afgelopen jaar een doorstart gemaakt. We zijn begonnen met nieuw, fris talent, ontvangen geweldig veel inzendingen en publiceren regelmatig de mooiste stukken om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van wat jong historisch Nederland […]

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven