Koen de Groot, Taalnatie. Het Fries en Limburgs in Nederland

In Taalnatie wordt de Nederlandse taalpolitiek omtrent het Fries enerzijds en het Limburgs anderzijds uiteengezet, waarbij er grote aandacht is voor de taalpolitieke geschiedenis rond beide talen, alsook voor de relatie tussen taal en identiteit.  In het eerste hoofdstuk wordt aan de hand van voorbeelden uit verschillende talen kort betoogd dat taal en identiteit onlosmakelijk […]

Jim Haijen, Afscheid van het verleden. De programmatische en ideologische heroriëntatie van de PvdA tussen 1986 en 2013

Halverwege de jaren negentig van de twintigste eeuw maakt de Partij van de Arbeid een ideologische herwaardering van de markt door. De sociaaldemocraten schudden de ideologische veren af. Hun van oorsprong kritische geest ten aanzien van de markt maakt plaats voor enthousiasme. Het afschudden van de ideologische veren staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel […]

Lola Boerwinkel, ‘Wij speelden nog wel gewoon buiten!’ Een verkennend onderzoek naar de rol van het verleden binnen de identiteitsconstructie van de hoogopgeleide millennial.

Herinnering is hot. Dit is echter niet altijd zo geweest voor historici. Het persoonlijke en subjectieve karakter van herinneringen heeft ervoor gezorgd dat ze lang geen plaats hadden binnen het onderzoeksdomein van de geschiedwetenschap. Pas vanaf de tweede helft van de vorige eeuw is hier verandering in gekomen. De toen ontstane obsessie voor het verleden […]

Marlies den Boer, Een nieuwe koers: schipperen tussen moeilijkheden en mogelijkheden. De Stoomvaart Maatschappij Nederland in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918

Tijdens elke reis zijn kapiteins van vrachtschepen verplicht een scheepsjournaal bij te houden. Deze journalen bevatten een schat aan informatie over waar het schip gevaren heeft, welke havens zijn aangedaan tijdens deze reis, hoe lang een schip ergens geweest is en welke bijzonderheden de bemanning onderweg is tegengekomen. In de Eerste Wereldoorlog kwam men onderweg genoeg […]

Tessa Mulders, ‘Om erger te voorkomen’ De legitimiteit en representatie van de Joodse Raad

‘Om erger te voorkomen’ is een onderzoek naar de legitimiteit en representatie van de Joodse Raad gedurende de Duitse bezetting. Onderzocht is in hoeverre ‘de’ Nederlandse Joodse bevolking de Joodse Raad als haar vertegenwoordiging beschouwde. Hierbij vormen legitimiteit en representatie de kernwoorden. De oprichting van de Joodse Raad geschiedde immers op basis van Duits bevel. […]

Primo Reh, Le Citoyen Thuram. Het kosmopolitisme van Lilian Thuram.

De samenstelling van het Franse nationale voetbalelftal weerspiegelt al decennia lang een belangrijk deel van de (koloniale) immigratiegeschiedenis. De invloed die de sportieve successen en dieptepunten van dit elftal hebben op de Franse samenleving gaan aan de sport zelf voorbij. Er is echter sprake van een wisselwerking. In Frankrijk heerst er voortdurend een spanning die […]

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven