De JHSG Academie presenteert: Colloquium Quentin Skinner

Jonge Historici wil een podium bieden aan jong, getalenteerde academici. Het nieuwe initiatief, JHSG Academie, past perfect in dit streven. Onder leiding van een jonge historicus wordt een onderwerp verder uitgediept. Thijs Bogers, bekend als spreker van De Dag van de Jonge Historicus en De Nacht is Jong, bijt de spits af met het colloquium ‘Quentin Skinner. Betekenis en begrip in intellectuele geschiedenis’.

Quentin Skinner (Queen Mary, University of London) is één van de grondleggers van de Cambridge School of Intellectual History. Skinner bepleitte eind jaren zestig een geschiedkundige benadering van klassieke teksten. Volgens Skinner moet, om een tekst te begrijpen zoals de auteur wilde dat zijn publiek de tekst begreep, de intentie achterhaald worden waarmee de auteur zijn tekst schreef. Daartoe is het van belang om de tekst te plaatsen binnen zijn sociale en linguïstische context. Skinners methodiek bevrijdde klassieke teksten van welig tierende anachronistische interpretaties die voortkwamen uit de ahistorische benadering van filosofen. Klassieke teksten werden vruchtbaar onderzoeksmateriaal voor historici.

Doelstelling colloquium

In het colloquium wordt onder leiding van historicus en politicoloog Thijs Bogers de methodiek van Skinner diepgaand behandeld. Doelstelling van het colloquium is het doorgronden van Skinners methodiek en het uiteenzetten van de implicaties ervan voor historici. Hiertoe wordt ook gekeken naar de opvattingen waartegen Skinner zich afzette. Het colloquium begint en eindigt met een baanbrekende studie uit de intellectuele geschiedenis. Meer informatie over het colloquium vindt u hier: JHSG – Colloquium – Quentin Skinner 2014

Aanmelden

Het colloquium is toegankelijk voor allen maar voorrang wordt gegeven aan promovendi en bachelor- en masterstudenten geschiedenis. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan via info@jongehistorici.nl tot en met 20 december. Vermeld in deze mail naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele studie. De kosten bedragen €30,- tot €50,- voor het studiemateriaal. Het colloquium bestaat uit zes bijeenkomsten die plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maanden januari tot en met juni 2014, van 16.00-18.00 uur, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na afloop is er de mogelijkheid om gezamenlijk een borrel te nuttigen.

Thijs Bogers

Over

Thijs Bogers MA (1983) studeerde Politicologie aan de UvA, Geschiedenis van de Politieke Theorie en Intellectuele Geschiedenis aan Queen Mary, University of London en University College London, en Nieuwste Geschiedenis aan de UvA. Thijs Bogers is werkzaam als docent en onderzoeker bij de Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor de JHSG hield hij eerder een gloedvol betoog over valorisatie tijdens De Dag van Jonge Historicus en sprak hij over Huizinga tijdens De Nacht is Jong

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven