Een stralende toekomst?

Hoe de opkomst van het milieu als internationaal maatschappelijk thema het Nederlandse sentiment ten opzichte van kernenergie in de periode 1972-1986 heeft beïnvloed

Samenvatting

Sinds de opkomst van de klimaatproblematiek is er een verschuiving te zien in het sentiment ten opzichte van kernenergie; van het ‘ultieme kwaad’ naar een mogelijkheid om de uitstoot van COte verminderen. In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw was er echter een tegenovergestelde trend merkbaar, waarbij kernenergie steeds controversiëler werd. Deze laatstgenoemde verschuiving wordt vaak in verband gebracht met de opkomst van ‘milieu’ als een belangrijk maatschappelijk thema. Om erachter te komen waarom deze ontwikkeling plaatsvond en welke rol het milieubesef hierin speelde, onderzocht Sanne van den Brink in deze scriptie aan de hand van primair bronmateriaal en een secundaire literatuurstudie de volgende vragen:

1) wanneer en waarom het grote publiek zich op internationale schaal ging bezighouden met de schadelijke impact van de mens op het milieu;

2) hoe dit besef geïnstitutionaliseerd en geïnternationaliseerd werd en hoe kernenergie onderdeel werd van deze discussie;

3) welke impact deze ontwikkeling had op het Nederlandse sentiment ten opzichte van de vreedzame inzet van kernenergie in de jaren zeventig en tachtig?

Sanne’s analyse belicht een cruciaal tijdperk van verandering en onderzoekt de complexe verbanden tussen milieubewustzijn, kernenergie, politiek en de Nederlandse samenleving, waarbij inzichten worden verschaft in de evolutie van het maatschappelijke discours rond deze thema’s.

Geïnteresseerd geraakt en wil je meer lezen? De volledige scriptie is hier op deze pagina te lezen.


Bron afbeelding header: ‘Demonstratie bij Kerncentrale Borssele, 7 april 1979’, foto door Rob Croes. Collectie / Archief: Fotocollectie Anefo Reportage / Serie: Demonstratie tegen de kerncentrale in Borssele. CC.0


Sanne van den Brink (Enkhuizen, 1997) heeft een bachelor Geschiedenis en een master Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Momenteel werkt ze aan het afronden van haar research master Geschiedenis aan dezelfde instelling. Ze heeft zich tijdens haar studietijd gespecialiseerd in internationale milieu- en klimaatgeschiedenis. Hierbij staan de ontwikkeling en verspreiding van (wetenschappelijke) kennis, de opkomst van sociale bewegingen en de invloed van de Koude Oorlog op deze geschiedenis centraal. Op dit moment is ze bezig met een onderzoeksproject dat zich richt op de verspreiding van kennis over antropogene klimaatverandering in Nederland gedurende de periode van 1965 tot 1989. Naast haar studie is Sanne actief als ondersteunend medewerker Public Affairs bij de Groene11, een samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties in Nederland.

Berichten gemaakt 1236

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven