Koen de Groot, Taalnatie. Het Fries en Limburgs in Nederland

In Taalnatie wordt de Nederlandse taalpolitiek omtrent het Fries enerzijds en het Limburgs anderzijds uiteengezet, waarbij er grote aandacht is voor de taalpolitieke geschiedenis rond beide talen, alsook voor de relatie tussen taal en identiteit.  In het eerste hoofdstuk wordt aan de hand van voorbeelden uit verschillende talen kort betoogd dat taal en identiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vervolgens komt de relatie tussen taal en identiteit aan bod. Door als voorbeeld het Hindi/Urdu te nemen, laat de auteur zien dat taal de voornaamste pijler is van de eigen cultuur, maar dat tegelijkertijd het onderscheid tussen taal en dialect vaak aan debat onderhevig is en door taalkundigen zelfs verworpen wordt. Het eerste hoofdstuk wordt ten slotte afgesloten met een korte toelichting op het Europees Handvest voor minderheidstalen, het handvest dat tegenwoordig bepalend is of een taalvariëteit het predicaat taal of dialect krijgt. De taalpolitieke geschiedenis van het Fries vormt het onderwerp van het tweede hoofdstuk.

Door de geschiedenis van het Fries te beschrijven, brengt de auteur aan het licht dat het idee van het Fries als taal onstond in de negentiende eeuw. Deze gedachte hield stand in de twintigste eeuw, toen er na een rel over het gebruik van Fries in de rechtszaal, Kneppelfreed, vanuit de overheid door middel van wetten werd vastgelegd  welke rechten het Fries als taal had. Door gestage uitbreiding van deze rechten werd het Fries uiteindelijk een officiële rijkstaal naast het Nederlands.

Tot slot wordt de Limburgse taalgeschiedenis tegen die van het Fries afgezet. Anders dan in Friesland is er in de negentiende eeuw geen Limburgs taalbesef ontstaan. Doordat ook een voorval als Kneppelfreed nooit heeft plaatsgevonden, kwam de discussie over de status van het Limburgs in Nederland pas in de jaren negentig op gang, toen het Nedersaksisch als regiotaal werd erkend onder het Europees Handvest. Deze erkenning viel niet veel later ook het Limburgs ten deel.

 

 

http://issuu.com/jongehistorici/docs/36_koen_de_groot?e=3845706/30574970

EERST DE LONGREAD LEZEN? DEZE VIND JE HIER!

 

Posts created 1143

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven