Bestuur

Wie is wie bij Stichting Jonge Historici?

Alexander van den Berg – Voorzitter studeerde in Utrecht geschiedenis en deed daar ook een onderzoeksmaster. Nu werkt hij als ambtenaar bij een middelgrote gemeente. Alexander is sinds 2017 betrokken bij de stichting, eerst als recensent, toen redacteur en erna hoofdredacteur. Als voorzitter van Jonge Historici zet hij zich nu in om de missie en visie van de stichting uit te dragen en het bestuur te leiden.
Contact: info@jongehistorici.nl
Floor Hakstege – Penningmeester & Secretaris behaalde eerst een bachelor geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en deed daarna een master cultuurgeschiedenis in Utrecht. Tegenwoordig werkt ze als trainee fondsenwerving bij een museum dat voornamelijk (moderne) kunst en vaderlandse geschiedenis behandelt. Ze heeft grote belangstelling voor kunst en cultuur, maar wil ook graag betrokken blijven bij de geschiedeniswereld. Dat ei kan ze kwijt bij Jonge Historici. Als penningmeester & secretaris is ze verantwoordelijk voor het onderhouden van de financiën en het notuleren van de bestuursvergaderingen.
Contact: secretaris@jongehistorici.nl
Jimmy Diekman – Evenementen is geschiedenisstudent aan de Universiteit Leiden. Hij focust zich vooral op de dekolonisatie van het Nederlandse koloniale rijk. Bij Jonge Historici werkt hij samen met het evenemententeam aan evenementen om zo de achterban van Jonge Historici betrokken te houden bij de stichting.
Contact: evenementen@jongehistorici.nl
Myrthe Vrancken – Projecten behaalde haar onderzoeksmaster History aan de Universiteit Utrecht en is werkzaam in de culturele sector. Ze is betrokken bij verschillende archiefonderzoeken en musea. Haar interesses liggen voornamelijk bij (post)koloniale- en gendergeschiedenis. Als bestuurslid projecten houdt ze zich bezig met de lopende projecten binnen de stichting, waaronder het project van de historicus van het jaar.
Contact: projecten@jongehistorici.nl
Leen Bokken – Communicatie en Sociale Media behaalde haar master in de geschiedenis van de oudheid aan de KU Leuven en begint in het academiejaar 2021-2022 aan de master sociale en culturele antropologie aan dezelfde universiteit. Haar academische interesses liggen voornamelijk bij sociaal-economische ontwikkelingen en minderheden in de maatschappij.
Contact: socialemedia@jongehistorici.nl
Jan van Daal – Externe Relaties is sinds 2020 promovendus aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt het idee van duurzaamheid in de glansrijke kunst van de Europese middeleeuwen. Dit benadert hij vanuit de technische kunstgeschiedenis. Buiten zijn onderzoek houdt Jan van borrelen, klassieke literatuur en culinaire experimenten.
Contact: extern@jongehistorici.nl
Puck de Boer – Hoofdredacteur behaalde haar bachelor Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit en is onlangs afgestudeerd van de research master Moderne Geschiedenis in Groningen. Ze doet onderzoek naar masculiniteit in het leger en focust zich daarbij op het Italië van de negentiende en vroege twintigste eeuw. Sinds december 2023 is ze hoofdredacteur voor Jonge Historici en verantwoordelijk voor de website.
Contact: redactie@jongehistorici.nl

De leden van het bestuur en de Raad van Toezicht van Jonge Historici leveren op een geheel vrijwillige basis hun bijdrage aan de stichting. Zij ontvangen geen structurele vergoedingen of reiskosten voor hun werkzaamheden. Bij eventuele onkosten die gemaakt zijn ten gunste van de stichting en haar activiteiten, kunnen ze wel in aanmerking komen voor eenmalige onkostenvergoedingen.
RSIN nummer: 850580341

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven