Raad van Toezicht

Coen Brummer (1986) is voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij studeerde politieke geschiedenis (MA) en geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen (MSc) aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen werkte hij onder meer als beleidsmedewerker en persvoorlichter voor de Tweede Kamerfractie van D66 en als speechschrijver voor de bewindspersonen op het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Momenteel is hij directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Als buitenpromovendus schrijft Coen een proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen over Samuel van Houten (1837-1930) en de ontwikkeling van het Nederlands liberalisme.

Renée Vulto (1991) studeerde muziekwetenschappen in Amsterdam, Utrecht en Berlijn. Van 2017 tot 2021 schreef zij aan de Universiteit Gent aan een proefschrift over de politieke liedcultuur van het Nederlandse revolutietijdvak (1780-1815). In haar studententijd vervulde Renée verschillende bestuursfuncties bij het studentenorkest van de VU. Daar is de basis gelegd voor haar enthousiasme voor besturen. Na haar studie werkte zij enkele jaren als freelance producente in de culturele sector. Sinds 2021 is Renée werkzaam als docent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, zo kan zij een directe verbinding tussen de Stichting en een van haar doelgroepen vormen. Als toezichthouder hoopt Renée niet alleen op basis van haar ervaringen een nuttig klankbord te kunnen bieden voor het bestuur, maar ook als ambassadeur voor de Stichting als geheel op te kunnen treden.

Sietske van der Veen (1992) studeerde Taal en communicatie (bachelor) en Geschiedenis (master) aan de Universiteit van Amsterdam. Naast en na afloop van haar studie werkte Sietske als freelance historicus en journalist voor onder meer Historisch Nieuwsblad,  Stichting 1001 Vrouwen en Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Bovendien was ze een kleine twee jaar inhoudelijk projectmedewerker voor de Maand van de Geschiedenis en het Canonnetwerk (Nederlands Openluchtmuseum). Momenteel doet Sietske als promovendus bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur en de Universiteit Utrecht onderzoek naar de sociale mobiliteit en integratie van de Joods-Nederlandse elite tussen 1870 en 1940.

Hans Berende (1977) studeerde geschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en informatiemanagement en archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft gewerkt als consultant, archiefinspecteur, gemeentearchivaris en docent. Hij was ook hoofdredacteur van het Archievenblad en voorzitter van de Stichting Archiefpublicaties. Vanuit zijn bedrijf bidd doet Hans inmiddels allerlei opdrachten binnen de archiefsector: docent, interim management, archivaris, projectmanagement, beoordelaar. Vanuit de rol van toezichthouder wil Hans bijdragen aan het versterken van de Stichting en haar missie.

Anne Burgers (1986) volgde de Lerarenopleiding Geschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam en volgde daarna een Master Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2013 werkte zij als online redacteur voor Historisch Nieuwsblad, waar zij zich naast de website en social media ook bezighield met marketing, e-commerce en events. In 2019 maakte zij de overstap naar de culturele sector en sindsdien werkt zij in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Als coördinator van de afdeling Netwerkprojecten is zij verantwoordelijk voor de Maand van de Geschiedenis en het netwerk rond de Canon van Nederland. Als toezichthouder van Jonge Historici hoopt zij vooral een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van marketing en communicatie.

 

De leden van het bestuur en de Raad van Toezicht van Jonge Historici leveren op een volledige vrijwillige basis hun bijdrage aan de stichting. Zij ontvangen geen structurele vergoedingen of reiskosten voor hun werkzaamheden. Bij eventuele onkosten die gemaakt zijn ten gunste van de stichting en haar activiteiten, kunnen ze wel in aanmerking komen voor eenmalige onkostenvergoedingen.
RSIN nummer: 850580341

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven