Recensie | Lucy Delap – Feminisms

Het historiografische debat omtrent feminisme ontwikkelt zich de laatste jaren in een razend tempo. Er is kritiek op het ‘golvenmodel’, dat de geschiedenis van feminisme indeelt in drie golven van initiatief en protesten met periodes van stilstand ertussen, en academici uit verschillende velden debatteren over de definitie van feminisme. De monografie Feminisms: A global history, het nieuwste werk van de Britse historicus Lucy Delap, levert een bijdrage aan dat debat. Delap doet in het boek onderzoek naar de geschiedenis van feminisme en probeert de transformatie daarbinnen via kritische analyse, contextueel begrip, en een focus op inclusie en buitensluiting te vatten. Hier slaagt ze zonder twijfel in.

Een nieuw perspectief

Delap heeft gekozen om de geschiedenis van feminisme vanuit de global turn te bestuderen, en om naar objecten en informatie te kijken die voorheen als onbelangrijk werden beschouwd. Daardoor weet ze een volledig nieuw perspectief te creëren. Ze vraagt niet wat feminisme betekent, maar wat het gedaan heeft. Delap heeft ervoor gekozen om feminisme niet in een chronologische volgorde, maar in categorieën weer te geven: dromen, ideeën, plaatsen, objecten, blikken, gevoelens, acties en liederen. Daardoor blijft ze weg bij de gebruikelijke focus op ideeën van bekende witte vrouwen en het sociale bewegingsperspectief. Verder demonstreert ze het probleem van de definitie van feminisme, ook zichtbaar in de titel. Volgens Delap is de definitie van feminisme eeuwig veranderend en is er niet één feminisme.  

Feminisme als mozaïek

Delap probeert in deze monografie drie relatief simpele vragen te beantwoorden: hoe heeft feminisme zich ontwikkeld in de wereld, wat hebben feministen bereikt, en wat kunnen we vandaag de dag leren van de globale geschiedenissen van feminisme? Delap geeft in de introductie een metafoor die de diepgang van deze vragen goed illustreert. Ze vergelijkt de geschiedenis van feminisme met een mozaïek. Een mozaïek is opgebouwd uit verschillende stukjes, afhankelijk van wat beschikbaar was. Sommige mozaïeken blijven lang bewaard, terwijl andere opgebroken worden en hergebruikt worden in een nieuw mozaïek. Dat illustreert volgens Delap de pluraliteit en intersectionaliteit van de geschiedenis van feminisme. Vrouwenbewegingen vormden zich in verschillende situaties en hadden verschillende resultaten. Sommige waren succesvol, andere minder, maar van alle werd het gedachtegoed gedeeld en hergebruikt. Door te kijken naar nieuwe thema’s, weet Delap onderdelen van het mozaïek te verzamelen die voorheen verborgen waren en agentschap te geven aan groepen die dat voorheen niet hadden. Die keuze heeft echter niet alleen maar voordelen. Het is zeker belangrijk dat onderbelichte onderwerpen in de belangstelling staan, maar dat betekent niet dat de bekendere onderwerpen het onderspit moeten delven, zoals bijvoorbeeld de suffragettes in Feminisms helaas wel doen.

Een daverend succes

Deze monografie is uitstekend geschreven. Delaps bronnengebruik is divers, mede dankzij de verschillende concepten die ze in het boek verkent. Door de toepassing van historische uitgangspunten, zoals de global turn en intersectionaliteit, is de monografie een bundeling van nieuwe kennis en conclusies. Al met al is Feminisms: A global history dus een daverend succes, omdat Delap het concept feminisme overtuigend transformeert.

Door Fabienne van Wijngaarden


Steun Jonge Historici, bestel dit boek via Athenaeum Boekhandel

Lees hier meer over ons affiliate partnerprogramma


Lucy Delap, Feminisms, a global history
Penguin books, 2021. 416 pagina’s.
EAN: 9780141985985
€ 10,49


Fabienne van Wijngaarden (19 jaar) gaat na de zomer aan haar tweede jaar van de bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht beginnen. Daarnaast is ze ook actief binnen de Utrechtse Historische Studenten Kring (UHSK), waar ze volgend jaar de rollen van voorzitter voor de Carrièrecommissie en hoofdredacteur voor Historisch Tijdschrift Aanzet mag gaan vervullen.

Berichten gemaakt 1235

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven