Oproep | Stuur een artikelvoorstel in voor Tijdschrift voor Geschiedenis

Publiceren in een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift is een belangrijke stap voor jonge historici met onderzoeksambities. Vaak is het echter zo dat studenten en pas afgestudeerden uit onzekerheid of gebrek aan ervaring een hoge drempel ervaren om bij een dergelijk tijdschrift een stuk in te dienen. Dat is zonde, vinden wij, omdat op deze manier mooi en waardevol onderzoek van hoge kwaliteit, dat het verdient door meer mensen gelezen te worden, blijft liggen.

Samenwerking JH en TvG

Sinds 2017 is Uitgeverij Jonge Historici daarom een samenwerking aangegaan met Tijdschrift voor Geschiedenis, het enige volledig Nederlandstalige tijdschrift met A-status voor wetenschappelijk historisch onderzoek. Doel van de samenwerking is om het academisch publiceren voor jonge historici toegankelijker te maken. We bieden de mogelijkheid om onder begeleiding van een daartoe aangesteld team binnen de uitgeverij je scriptie of paper om te schrijven tot een in TvG publicabel artikel. We denken mee over de geschiktheid van je voorstel en nemen de tijd om samen met jou je artikel zoveel mogelijk te laten voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan stukken in TvG. Zo maken we de kans dat je artikel geaccepteerd wordt zo groot mogelijk. Om dit proces goed te laten verlopen zit onze redacteur Lieke Smits namens Jonge Historici in de redactie van TvG.

Hier is het nuttig om te benoemen dat publiceren bij TvG dus niet hetzelfde is als publiceren bij Jonge Historici. Bij Jonge Historici kun je je hele scriptie laten publiceren en een interessant essay van 2.000 woorden aan de hand van deze scriptie schrijven; bij TvG kun je, zoals je hieronder zult lezen, proberen een artikel van 8.000 woorden te laten publiceren. Wat wij hierbij doen is jou helpen dit artikel te schrijven en het via onze redacteurs in te dienen bij TvG. Het is dus ook mogelijk om eerst bij Jonge Historici een scriptie te publiceren en een essay te schrijven, om vervolgens aan de hand van deze scriptie (of dit essay) te proberen ook in TvG te komen. Dit is uiteraard volledig aan jou. Als je alleen wilt proberen een artikel voor TvG te schrijven, helpen wij je graag.

Hoe gaat het precies in zijn werk?

Wat wij van jou vragen is een artikelvoorstel van circa 500 woorden, waarin je ons duidelijk maakt wat je onderzocht hebt, waarom dat relevant is voor zowel deskundigen op jouw terrein als algemene lezers, en wat de focus van je artikel zal worden. Twee van onze redacteuren zullen dit voorstel lezen en als zij overtuigd zijn, zullen ze je vragen het voorstel uit te werken tot een uitgebreide opzet voor je artikel. Dit helpt je om alvast na te denken hoe je jouw scriptie van meestal rond de 30.000 woorden, gaat vertalen naar een artikel met een maximale omvang van 8.000 woorden. Je maakt een grove indeling van deze woorden, denkt na welke bronnen en analyses je wilt uitlichten, en hoe je je artikel gaat opbouwen. Wanneer dit voorstel ook is goedgekeurd, kun je de eerste versie van je artikel gaan schrijven. Na onze feedback op de eerste versie heb je nog de mogelijkheid een tweede versie in te leveren.

Het proces voor dat je doorloopt ziet er dus als volgt uit:

  • Inleveren voorstel van 500 woorden
  • Uitwerken van voorstel tot uitgebreide artikelopzet
  • Inleveren eerste versie
  • Inleveren tweede versie
  • Indiening bij TvG

Je hebt steeds contact met één redacteur, die de hoofdverantwoordelijke is voor jouw artikel. Er leest altijd ook een tweede redacteur mee. Pas wanneer beiden overtuigd zijn dat je artikel naar Tijdschrift voor Geschiedenis kan, wordt het bij de redactie daar ingediend. Dan neemt de TvG-redactie het proces over en gaat je artikel mee in de gebruikelijke flow van het tijdschrift: een redactielid leest het en als hij of zij akkoord is, gaat het anoniem naar twee peer reviewers. Je ontvangt hun commentaar van TvG. Mocht je daaraan behoefte hebben, dan kan de redactie vanJonge Historici je weer bijstaan in het verwerken van dit commentaar. Herschrijf je je artikel naar wens van de TvG-redactie, dan zal de redactiesecretaris je artikel officieel accepteren en het inplannen in een van de aankomende nummers.

Publicatie

Hoewel de redactie van Jonge Historici er alles aan doet om samen met jou het beste uit je artikel te halen en het voor te bereiden op het commentaar van de peer review, kunnen wij toch op geen enkel moment binnen het proces garanderen dat je stuk gepubliceerd wordt. Dit is uiteindelijk volledig afhankelijk van het besluit van de TvG-redactie op basis van de beoordeling van de peer reviewers. Ook in een ver stadium kan je artikel dus nog worden afgewezen. Dit is helaas de harde wereld van het academisch publiceren. Laat dit je niet afschrikken, maar wees je er wel van bewust. In geval van afwijzing staat het je uiteraard vrij het artikel elders te publiceren of alsnog te proberen om je mooie scriptie bij Jonge Historici te publiceren.

Heb je interesse?

We accepteren artikelen van studenten, pas afgestudeerden en (beginnend) promovendi. Vermeld in je voorstel ook graag even wie je bent en in welke fase van je carrière je nu zit. De stukken hebben een omvang van maximaal 8.000 woorden en kunnen alle tijdsperiodes en regio’s beslaan. Voorts dienen de artikelen gebaseerd te zijn op origineel bronnenonderzoek en mogen zij niet eerder ergens anders gepubliceerd zijn.

Wie gingen je voor?

Lauren Antonides en Remko Mooi schreven beide hun scriptie om tot artikelen die werden gepubliceerd in TvG 132:3 (2019). En Isabel Casteels publiceerde haar artikel in TvG 132:4 (2019).

Stuur je artikelvoorstel à 500 woorden naar uitgeverij@jongehistorici.nl. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging. We streven ernaar de voorstellen binnen 2-3 weken te beoordelen.

Berichten gemaakt 1251

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven