Vertrouwenscontactpersoon Jonge Historici

Iedereen kan in vrijwilligerswerk te maken krijgen met vormen van ongewenst gedrag, zoals oplopende spanningen, pesten, (seksuele) intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en agressie door andere vrijwilligers of derden. Als dat gebeurt, is het prettig als er mensen zijn waar de betreffende vrijwilliger terechtkan, als die daar behoefte aan heeft. Deze zogenaamde vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor, en zoeken samen met de vrijwilliger, als die dat wenst, naar manieren om het probleem aan te pakken of op te lossen. Een vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van vrijwilligers.  

Voor Jonge Historici is er één vertrouwenscontactpersoon (vcp), waar bestuursleden, leden van de redactie en andere vrijwilligers bij terechtkunnen als zij ongewenst gedrag ervaren van anderen verbonden aan de stichting of van derden via activiteiten van de stichting. 

De vcp van Jonge Historici: 

  • Is een eerste aanspreekpunt voor melders van bovenstaand gedrag en begeleidt melders bij het desgewenst zoeken naar oplossingen in de informele of formele sfeer.
  • Opereert ‘passief’, dat wil zeggen, de wensen van de melder zijn leidend, en de vcp handelt niet op eigen initiatief.  
  • Is onafhankelijk van het bestuur van Jonge Historici, te weten een lid van de Raad van Toezicht (RvT), maar niet een RvT-lid met de portefeuille HR.
  • Heeft een geheimhoudingsplicht, dat wil zeggen, behandelt informatie vertrouwelijk en deelt niets uit gesprekken met de melder met derden, tenzij de melder dat wenst. 
  • Is op geen enkele manier juridisch verantwoordelijk voor de keuzes van de melder in het omgaan met de betreffende klacht.
  • Bij twijfel of je met een bepaalde kwestie bij de vcp kan aankloppen of niet, gewoon doen!

Op dit moment is Raad van Toezicht-lid Sietske van der Veen vcp van Jonge Historici. De vcp is te bereiken op vcpjongehistorici@gmail.com

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven