Verwijzen & Voorwaarden

Verwijzingen naar onze publicaties

Indien u naar JHSG-publicaties wilt verwijzen, doet u dat als volgt: G. Kets, Het parlement: ideaal en werkelijkheid (Amsterdam 2012), geraadpleegd via www.jongehistorici.nl.

Voorwaarden & disclaimer

Uitgeverij Jonge Historici publiceert historische papers, essays en BA- en MA-scripties uit het gehele Nederlandse taalgebied. Alle ingezonden stukken (mits in .doc of .docx-formaat) worden door onze redactie beoordeeld. Als een tekst naar haar mening past in het Fonds van JHSG, zal een redacteur in overleg met de auteur het stuk redigeren voor publicatie. Alle publicaties zijn gratis en openbaar toegankelijk. Wel rust op elke publicatie onverminderd het auteursrecht. Alle door Uitgeverij Jonge Historici gepubliceerde stukken zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Mocht u een van onze stukken elders willen publiceren, neem dan contact op met ons.  Uitgeverij Jonge Historici wil geenszins bijdragen aan plagiaat of andere impertinenties. Mocht u plagiaat of absolute onwaarheden in onze publicaties ontdekken, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. Wij hebben getracht alle rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen of rechtenvrije afbeeldingen te gebruiken. Mocht u desondanks menen in uw rechten te zijn aangetast door onze publicatie, dan vernemen wij dit graag.

Voor al uw vragen en  opmerkingen: uitgeverij@jongehistorici.nl

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven